Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên QUỐC HUY

  • Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam
  • 5746

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 81 45 93%
Môn Lí lớp 12 105 50 94%
Môn Hóa lớp 12 3652 1966 89%
Môn Sinh lớp 12 1898 1160 88%
Tổng cộng: 5736 3221 89%

Comment giao lưu với QUỐC HUY

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com