Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên zen

  • - TP HCM
  • 2530

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 7 5 80%
Môn Lí lớp 12 61 60 80%
Môn Hóa lớp 12 805 594 75%
Môn Sinh lớp 12 1645 1342 75%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 2520 2002 75%

Comment giao lưu với zen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com