Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

 Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong dđđh:

Câu 107281:  Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong dđđh:

A. Tổng năng lượng của hệ tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

B. Tổng năng lượng là một đại lượng biến thiên theo ly độ.

C. Động năng va thế năng là những đại lường biến thiên điều hòa

D. Khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.

Câu hỏi : 107281
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com