Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong nguyên tử các hạt mang điện là:

Câu 147111: Trong nguyên tử các hạt mang điện là:

A. Nơtron, electron.

B. Proton, electron.   

C. Proton, nơtron, electron. 

D. Proton, nơtron. 

Câu hỏi : 147111
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com