`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 152981: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

     

A. Năng lượng liên kết.  

B. Năng lượng nghỉ. 

C. Độ hụt khối.

D. Năng lượng liên kết riêng. 

Câu hỏi : 152981

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com