Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Nguyên tố Y có khả năng tạo thành ion Y2+. Trong cation Y2+, tổng số hạt cơ bản là 34 hạt, trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hiệu nguyên tử của Y là:

         

Câu 153836: Nguyên tố Y có khả năng tạo thành ion Y2+. Trong cation Y2+, tổng số hạt cơ bản là 34 hạt, trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hiệu nguyên tử của Y là:


         

A.  11.       

B. 12.          

C. 19.      

D. 20.

Câu hỏi : 153836

Phương pháp giải:

- Tổng số hạt cơ bản của Y2+: 2p + n – 2 = 34


- Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện: (2p – 2) – n = 10

 • Đáp án : B
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Y2+ có : số hạt mang điện là [p + (e – 2)]

  => [p + (e – 2)] – n = 10

  => 2p – n = 12

  Y2+ có 34 hạt cơ bản => Y có 34 + 2 = 36 hạt cơ bản

  => p + e + n  = 2p + n = 36

  => p = 12 ( p là số hiệu nguyên tử của Y)

  =>B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com