Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Đặc điểm các electron trong một phân lớp là

Câu 154902: Đặc điểm các electron trong một phân lớp là

A. có mức năng lượng gần bằng nhau.

B. có mức năng lượng bằng nhau.

C. có mức năng lượng cách xa nhau.

D. không liên quan.

Câu hỏi : 154902

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về phân lớp electron.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các electron trong một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com