Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Trong nhóm halogen, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:

           

Câu 156522: Trong nhóm halogen, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:


           

A. Bán kính nguyên tử tăng dần.

B. Bán kính nguyên tử giảm dần.

C. Bán kính nguyên tử vừa tăng vừa giảm.

D. Tất cả đều sai.

Câu hỏi : 156522

Phương pháp giải:

Trong cùng 1 nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần (do số lớp e tăng).

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong cùng 1 nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần (do số lớp e tăng).

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com