`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu chất (đơn chức) có công thức phân tử C3H6O2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được chất X mà khi nung X với vôi tôi xút thì thu được khí metan CH4?

Câu 179330: Có bao nhiêu chất (đơn chức) có công thức phân tử C3H6O2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được chất X mà khi nung X với vôi tôi xút thì thu được khí metan CH4?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 179330
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chỉ có este CH3COOCHthỏa mãn.

  PTHH: CH3COOCH+ NaOH → CH3COONa (X) + CH3OH

  CH3COONa + NaOH \(\overset{CaO,\,t^o}{\rightarrow}\) CH4 + Na2CO3

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com