Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu chất (đơn chức) có công thức phân tử C3H6O2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được chất X mà khi nung X với vôi tôi xút thì thu được khí metan CH4?

Câu 179330: Có bao nhiêu chất (đơn chức) có công thức phân tử C3H6O2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được chất X mà khi nung X với vôi tôi xút thì thu được khí metan CH4?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 179330

Phương pháp giải:

Nung X với vôi tôi xút được CH4 ⟹ X là CH3COONa ⟹ Công thức của este thỏa mãn.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nung X với vôi tôi xút được CH4 ⟹ X là CH3COONa

  ⟹ Chỉ có este CH3COOCHthỏa mãn.

  PTHH:

  CH3COOCH+ NaOH → CH3COONa (X) + CH3OH

  CH3COONa + NaOH \(\overset{CaO,\,t^o}{\rightarrow}\) CH4 + Na2CO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com