Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 14,336 lít khí CO2 (đktc) và 16,38 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là

Câu 183780: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 14,336 lít khí CO2 (đktc) và 16,38 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Câu hỏi : 183780

Phương pháp giải:

+ Gọi CTTB của 2 amin: CnH2n+3N ⟹ namin = (nH2O - nCO2) / 1,5


+ Tính số C trung bình = nCO2/ namin


+ Viết các CTCT amin

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nCO2 = 0,64 mol; nH2O = 0,91 mol

  Gọi CTTB 2 amin là: CnH2n+3N

  ⟹ namin = (nH2O - nCO2)/1,5 = 0,18 mol

  ⟹Số C trung bình = nCO2/namin = 0,64/0,18 = 3,56

  Mà 2 amin là đồng đẳng kế tiếp ⟹ C3H7NH2; C4H9NH2

  Các amin bậc 2:

  C2H5-NH-CH3

  CH3-CH2-CH2-NH-CH3

  CH3-CH(CH3)-NH-CH3

  C2H5-NH-C2H5

  Vậy có 4 đồng phân cấu tạo là amin bậc 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com