`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

                             

Câu 189165:

                             

A. bd<0; ab>0

B. ad>0; ab<0

C. bd>0; ad>0

D. ab<0; ad<0

Câu hỏi : 189165

Phương pháp giải:

+) Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đồng biến.

+) Từ các TCĐ và TCN suy ra dấu của a, b, c, d.

  • Đáp án : B
    (3) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com