Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Anion X- có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tố X thuộc

Câu 206837: Anion X- có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tố X thuộc

A. nhóm IIA, chu kì 4.

B. nhóm VIIA, chu kì 3.

C. nhóm VIIIA, chu kì 3.

D. nhóm VIA, chu kì 3.

Câu hỏi : 206837

Phương pháp giải:

X + 1e → X-


- Từ cấu hình e phân lớp ngoài cùng của X- suy ra cấu hình phân lớp e ngoài cùng của X.


- Viết cấu hình e đầy đủ của X.


- Từ cấu hình e suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X- có phân lớp ngoài cùng là 3p6 → X có phân lớp ngoài cùng là 3p5.

  Cấu hình e: 1s22s22p63s23p5 → Vị trí của X: nhóm VIIA, chu kì 3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com