Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tham dự Hội nghị Ianta có nguyên thủ các cường quốc?

Câu 208663: Tham dự Hội nghị Ianta có nguyên thủ các cường quốc?

A. Liên Xô, Mĩ, Anh                                             

B. Trung Quốc, Anh, Pháp                                   

C. Trung Quốc, Anh, Pháp

D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ

Câu hỏi : 208663

Phương pháp giải:

Sgk trang 4

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, Hội nghị Ianta đã được triệu tập với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc là: Liên Xô (I. Xtalin), Mĩ (Ph. Rudơven), Anh (U. Sớcsin).

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Bang Tín thưa cô ở câu 1 đáp án của cô hội nghị Ianta được tổ chức vao ngày 4 đến 11/2/1945 và ở câu hai cô lại ghi lời giải là 12/2/1945 vì ở câu 1 e chọn đáp án 12/2/1945 bị sai nên mong cô giải thích ạ
   Thích Trả lời 21/09/2018 08:27 Tỉ lệ đúng 62 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com