Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 19,2 gam một kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNOthì thu được 4,48 lít (đktc) NO (sản phẩm khử duy nhất). Vậy kim loại A là:

Câu 210311: Cho 19,2 gam một kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNOthì thu được 4,48 lít (đktc) NO (sản phẩm khử duy nhất). Vậy kim loại A là:

A. Zn  

B. Fe 

C. Cu 

D. Mg

Câu hỏi : 210311

Phương pháp giải:

Bảo toàn electron: ne(nhường) = ne (nhận)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{NO}} = 0,2(mol)\)

  Sơ đồ phản ứng:\({n_{NO}} = 0,2(mol)\)

  Các quá trình cho – nhận e

  Áp dụng định luật bảo toàn e

  \(\eqalign{ & {{19,2 \cdot n} \over M} = 0,06 \cr & \Leftrightarrow M = 32n \cr} \)

  Chọn  \(n = 2\) thì  \(M = 64\) (Cu) là thỏa mãn

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com