Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Khí X \(\xrightarrow{{{H_2}O}}\) dd X \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}\) Y \(\xrightarrow{{NaO{H_{dac}}}}\) Khí X \(\xrightarrow{{HN{O_3}}}\) Z \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) T.

X, Y, Z, T lần lượt là:

 

Câu 211207:

Cho sơ đồ chuyển hóa:


Khí X \(\xrightarrow{{{H_2}O}}\) dd X \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}\) Y \(\xrightarrow{{NaO{H_{dac}}}}\) Khí X \(\xrightarrow{{HN{O_3}}}\) Z \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) T.


X, Y, Z, T lần lượt là:


 

A. NH3; (NH4)2SO4; NH4NO3; N2.

B. NH3; (NH4)2SO4; NH4NO3; N2O.

C. NH3; NH4HSO4; NH4NO3; N2.

D. NH3; (NH4)2SO4; NH4NO2; N2.

Câu hỏi : 211207

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của amoniac và muối amoni.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NH3 + H2O ⇄ NH4OH

  2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

  (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O

  NH3 + HNO3 → NH4NO3

  NH4NO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) N2O + 2H2O

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com