Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong pin điện hóa Zn-Cu, quá trình khử là :

Câu 215511: Trong pin điện hóa Zn-Cu, quá trình khử là :

A. Zn2+ + 2e → Zn      

B. Cu → Cu2+ + 2e         

C.  Cu2+ + 2e → Cu         

D. Zn →Zn2+ + 2e

Câu hỏi : 215511
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com