Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Khí X \(\xrightarrow{{{H_2}O}}\) dung dịch X \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}\) Y \(\xrightarrow{{NaO{H_{dac}}}}\) X \(\xrightarrow{{HN{O_3}}}\) Z \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) T.

Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là

Câu 219180: Cho sơ đồ phản ứng sau:


Khí X \(\xrightarrow{{{H_2}O}}\) dung dịch X \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}\) Y \(\xrightarrow{{NaO{H_{dac}}}}\) X \(\xrightarrow{{HN{O_3}}}\) Z \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) T.


Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là

A. NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO3.

B. NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2.

C. NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O.

D. NH3, N2, NH4NO3, N2O.

Câu hỏi : 219180

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2NH3 (X) + H2SO4 → (NH4)2SO(Y)

  (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

  NH3 + HNO3 → NH4NO(Z)

  NH4NO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) N2O (T) + 2H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com