Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến nóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển từ chiến lược kinh tế hướng nội sang chiến lược kinh tế hướng ngoại là?

Câu 220825: Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến nóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển từ chiến lược kinh tế hướng nội sang chiến lược kinh tế hướng ngoại là?

A. Do những hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội

B. Do tác động của nền kinh tế thế giới, sự mở cửa, hội nhập

C. Do nền kinh tế của các nước sáng lập ASEAN còn nghèo nàn, chưa phát triển. 

D. Do sự phát triển của Khoa học – kĩ thuật

Câu hỏi : 220825

Phương pháp giải:

Sgk trang 29, suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tuy đạt được một số thành tựu  nhưng chiến lược kinh tế hướng nội của các nước Đông Nam Á cũng bộc lộ những hạn chế:

  - Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và công nghệ.

  - Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ, tệ tham  nhũng, quan liêu phát triển.

  - Đời sống nhân dân lao động còn khó khăn.

  - Chưa giải quyết được mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội.

  Xuất phát từ những khó khăn đó, từ những năm 60-70, chính phủ các nước sáng lập ASEAN đã quyết định chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại (công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo).

  Chọn đáp án: A

  Chú ý:

  Chiến lược kinh tế hướng ngoại này đã khắc phục được nhiều hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com