Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm phân tử hiđro viết là:

Câu 228922: Năm phân tử hiđro viết là:

A. 5H                                     

B. 5H2                                    

C.  H2                                      

D. 5 h2

Câu hỏi : 228922
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm phân tử hiđro viết là: 5H2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com