Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Clo hóa ankan A thu được dẫn xuất monoclo duy nhất trong đó C chứa 56,34% về khối lượng. Tên của ankan A là

Câu 230175: Clo hóa ankan A thu được dẫn xuất monoclo duy nhất trong đó C chứa 56,34% về khối lượng. Tên của ankan A là

A.

 isopentan.

B.

pentan.

C.

neopentan.

D.

butan.

Câu hỏi : 230175

Phương pháp giải:

Phản ứng tỉ lệ 1:1 thu được dẫn xuất mono


CnH2n+2  + Cl2  \( \to \) CnH2n+1Cl +HCl


\(\% {m_{C(sp)}} = \dfrac{{12n}}{{14n + 1 + 35,5}}.100\%  \to n\)

 • Đáp án : C
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng tỉ lệ 1:1 thu được dẫn xuất mono

  CnH2n+2  + Cl2 → CnH2n+1Cl +HCl

  Ta có: \(\% {m_{C(sp)}} = \dfrac{{12n}}{{14n + 1 + 35,5}}.100\% = 56,34\% \to n = 5\)

  => CTPT của A là C5H12

  Vì thu được 1 dẫn xuất mono duy nhất => neopentan

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com