Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp một lần?

Câu 235081: Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp một lần?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác

D. Đại hội đồng.

Câu hỏi : 235081

Phương pháp giải:

Sgk trang 7.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đại hội đồng gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp môt kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi hiến chương quy định.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com