Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quyết định: tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm

Câu 235982: Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quyết định: tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm

A. tránh nguy cơ chiến tranh thế giới.

B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

C. để bảo vệ hòa bình thế giới.

D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.

Câu hỏi : 235982

Phương pháp giải:

Sgk trang 5 suy luận.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mục tiêu của Hội nghị Ianta là làm sao để đánh bại chủ nghĩa phát xít để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Để làm được điều này, khối Đồng minh chống phát xít cần tăng cường hoạt động hơn nữA. trong thời gian 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, :Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật ở châu Á.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com