Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật nhỏ dao động điều hoà theo phương trình \(x = 10\cos \left( {\pi t + {\pi  \over 6}} \right){\mkern 1mu} (cm)\) .Lấy \({\pi ^2} = 10\) .Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 251048: Một vật nhỏ dao động điều hoà theo phương trình \(x = 10\cos \left( {\pi t + {\pi  \over 6}} \right){\mkern 1mu} (cm)\) .Lấy \({\pi ^2} = 10\) .Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. 10π cm/s2

B. 10 cm/s2

C. 100 cm/s2

D. 100π cm/s2

Câu hỏi : 251048

Phương pháp giải:

 Áp dụng công thức tính gia tốc cực đại trong dao động điều hòa \({a_{\max }} = {\omega ^2}A \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C 

  Áp dụng công thức tính gia tốc cực đại trong dao động điều hòa

  \({a_{\max }} = {\omega ^2}A = {\pi ^2}.10 = 10.10 = 100m/{s^2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com