Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân sâu xa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) và Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đều có điểm giống nhau cơ bản là

Câu 252762: Nguyên nhân sâu xa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) và Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đều có điểm giống nhau cơ bản là

A. do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước tư bản.

B. do sự mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa.

C. do cuộc khủng hoảng về kinh tế chính trị của các nước tư bản.

D. sự dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc.

Câu hỏi : 252762

Phương pháp giải:

so sánh.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đén bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “trẻ” (Anh, Pháp) và đế quốc “già” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) về vấn đè thuộc địa. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, trật tự Vecxai – Oasinhtơn được thiết lập nhưng không giải quyết triệt để vấn đề thuộc địaMâu thuẫn này vẫn còn tồn tại giữa các nước đế quốc. Tiếp đó, một cuộc chiến tranh thế giới mới lại tiếp tục nổ ta đó là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

  => Nguyên nhân sâu xa chung của hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai là do sự mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com