Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì?

Câu 253141: Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì?

A. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin khác loại.

B. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác

C. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin cùng loại.

D. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục.

Câu hỏi : 253141
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Polixom là chuỗi các riboxom gắn vào nhau để cùng tổng hợp nên nhiều chuỗi acid amin trong cùng 1 lúc → làm tăng hiệu suất tổng hợp protein cùng loại
  Chọn C 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com