Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để nhận biết axetilen, anđehit fomic, etanol có thể sử dụng hóa chất là

Câu 268249: Để nhận biết axetilen, anđehit fomic, etanol có thể sử dụng hóa chất là

A. dung dịch KMnO4.

B. Cu(OH)2/OH-.

C. dung dịch NaOH.

D. dung dịch AgNO/NH3.

Câu hỏi : 268249

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để nhận biết axetilen, anđehit fomic, etanol có thể sử dụng hóa chất là dung dịch AgNO/NH3.

  - Axetilen tạo kết tủa màu vàng.

  PTHH: C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 ⟶ C2Ag2↓ + 2NH4NO3.

  - Anđehit fomic tham gia phản ứng tráng gương tạo lớp kết tủa sáng.

  PTHH: 4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 4NH4NO3.

  - Etanol không có hiện tượng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com