`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức \( - 3 + 7i\) có phần ảo bằng:

Câu 270433: Số phức \( - 3 + 7i\) có phần ảo bằng:

A. \(3\)

B. \( - 7\)

C. \( - 3\)

D. \(7\)

Câu hỏi : 270433

Phương pháp giải:

Số phức \(z = a + bi\) có phần thực là \(a\) và phần ảo là \(b.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số phức \( - 3 + 7i\) có phần ảo bằng \(7.\) 

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com