Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là

 

 

Câu 271470: Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là


 


 

A. tư bản tài chính xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới.

B.  các trung tâm kinh tế - tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời.

C. sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU).

D. sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.

Câu hỏi : 271470

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 64, suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, trật tự hai cực Ianta tan rã, trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực” với sự vươn lên của các cường quốc như Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên Bang Nga, Liên minh châu Âu.

  => Một trong những yếu tố tác động mạnh đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU).

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com