`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thời gian ngày đêm dài ngắn khác nhau giữa các vĩ độ phụ thuộc vào:

Câu 273548: Thời gian ngày đêm dài ngắn khác nhau giữa các vĩ độ phụ thuộc vào:

A. Độ lớn của góc nhập xạ

B. Vận tốc quay của Trái Đất

C. Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời

D. Lượng nhiệt vĩ độ đó nhận được

Câu hỏi : 273548
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vĩ độ càng thấp góc nhập xạ càng lớn, Góc nhập xạ càng lớn thì thời gian ngày càng dài, đêm càng ngắn. Càng  

  Thời gian ngày đêm dài ngắn khác nhau giữa các vĩ độ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhập xạ

  => chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com