Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền y học phát triển, sử dụng phương pháp và kĩ thuật hiện đại cho phép chẩn đoán chính xác một số tật, bệnh di truyền từ giai đoạn

Câu 274127: Di truyền y học phát triển, sử dụng phương pháp và kĩ thuật hiện đại cho phép chẩn đoán chính xác một số tật, bệnh di truyền từ giai đoạn

A. sơ sinh

B. trước sinh.

C. trước khi có biểu hiện rõ ràng của bệnh.

D. thiếu niên.

Câu hỏi : 274127
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhờ sự phát triển của y học, khoa học kỹ thuật hiện đại cho phép chẩn đoán bệnh di truyền trước khi đứa trẻ được sinh ra.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com