Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội chứng Đao có thể dễ dàng được phát hiện bằng phương pháp

Câu 274143: Hội chứng Đao có thể dễ dàng được phát hiện bằng phương pháp

A. phả hệ.

B.  di truyền tế bào. 

C. di truyền phân tử. 

D. nghiên cứu trẻ đồng sinh.

Câu hỏi : 274143
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội chứng Đao là do có 3 NST số 21 trong mỗi tế bào ta có thể dễ dàng phát hiện ra bằng quan sát bộ NST (di truyền tế bào)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com