Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, không làm mất màu nước brom. X là

Câu 274678: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, không làm mất màu nước brom. X là

A. glucozo

B. tinh bột

C. xenlulozo

D. saccarozo

Câu hỏi : 274678
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Hòa tan được Cu(OH)2 => có nhiều nhóm –OH cạnh nhau => loại B, C

  - Không làm mất màu Br2 => không có nhóm –CHO => loại A

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com