Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 275614: Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Gạo nếp chứa nhiều amilopectin hơn gạo tẻ.

B. Mỗi mắt xích của xenlulozơ có 5 nhóm –OH tự do.

C. Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

D. Amilopectin và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu hỏi : 275614
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +  Trong mỗi hạt tinh bột thông thường như gạo tẻ, ngô tẻ, lượng amilopectin khoảng 80% (do đó cơm gạo tẻ, ngô tẻ thường có độ dẻo bình thường). Tinh bột trong gạo nếp, ngô nếp chứa hàm lượng amilopectin rất cao, khoảng 98% (làm cho cơm nếp, xôi nếp, ngô nếp luộc, … rất dẻo, tới mức dính) → A đúng.

  + Mỗi mắt xích C6H10O5 của xenlulozơ có 3 nhóm –OH tự do (không phải 5 nhóm –OH), do đó ta có thể viết công thức của xenlulozơ là [C6H7O2(OH)3]nB sai.

  + Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu sản xuất súng không khói, không dùng để sản xuất tơ nhân tạo → C sai.

  + Amilopectin là polisaccarit phân nhánh, do các mắt xích α - glucozo nối với nhau bởi liên kết β-1,4-glicozit, phân nhánh ở chỗ có liên kết α-1,6-glicozit. Còn xenlulozơ là polisaccarit không phân nhánh, do các mắt xích α - glucozo nối với nhau bởi liên kết β-1,4-glicozit → D sai.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com