Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có thể dùng quỳ tím để phân biệt các dung dịch (hoặc chất lỏng) trong dãy nào sau dây?

Câu 278595: Có thể dùng quỳ tím để phân biệt các dung dịch (hoặc chất lỏng) trong dãy nào sau dây?

A. Anilin, metylamin, alanin.

B. Alanin, axit glutamic, lysin.

C. Metylamin, lysin, anilin.

D. Valin, glyxin, alanin.

Câu hỏi : 278595
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong số các dãy chất đã cho, có thể dùng quỳ tím để phân biệt các chất trong dãy : alanin, axit glutamic và lysin.


  + Metylamin và lysin đều làm quỳ tím chuyển sang xanh → C loại.+ Anilin C6H5NH2 và alanin đều không làm đổi màu quỳ tím → A loại.

  + Valin, glyxin và alanin đều không làm đổi màu quỳ tím → D loại.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com