Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong hình vẽ nào sau đây, các quả cầu đã bị nhiễm điện

Câu 285844: Trong hình vẽ nào sau đây, các quả cầu đã bị nhiễm điện


A. 1 và 2

B. 2 và 3

C. 3 và 1

D.  1,2,3

Câu hỏi : 285844
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com