Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người làm trong \(3\) ngày được nhận \(525\,\,000\) đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong \(7\) ngày thì người đó nhận được bao nhiêu tiền công?

Câu 288071: Một người làm trong \(3\) ngày được nhận \(525\,\,000\) đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong \(7\) ngày thì người đó nhận được bao nhiêu tiền công?

A. \(1\,\,225\,\,000\) đồng

B. \(1\,\,500\,\,000\) đồng

C. \(1\,\,000\,\,000\) đồng

D. \(1\,\,525\,\,000\) đồng

Câu hỏi : 288071

Phương pháp giải:

Đối với dạng toán về quan hệ tỉ lệ, ta có thể làm theo 2 cách sau:


Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị (đã học ở lớp 3).


Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu làm trong \(1\) ngày thì người đó nhận được số tiền là:

              \(525\,\,000:3 = 175\,\,000\) (đồng)    

  Nếu làm trong \(7\) ngày thì người đó nhận được số tiền là:

              \(175\,\,000 \times 7 = 1\,\,225\,\,000\) (đồng)           

                                      Đáp số: \(1\,\,225\,\,000\) đồng.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com