`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1945) đã chủ trương

Câu 294565: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1945) đã chủ trương

A. xây dựng Việt Bắc thành căn cứ địa cách mạng.

B. đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở thành thị.

C. phát động Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

D. phát động Cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu hỏi : 294565
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com