Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khoảng cách từ một điểm  sáng S Đến gương phẳng bằng 1m. Hỏi khoảng cách ảnh S’ của điểm sáng S đến gương phẳng bằng bao nhiêu?

Câu 299244: Khoảng cách từ một điểm  sáng S Đến gương phẳng bằng 1m. Hỏi khoảng cách ảnh S’ của điểm sáng S đến gương phẳng bằng bao nhiêu?

A. 1m

B. 2m

C. 1,5m

D. 0,5m

Câu hỏi : 299244
Phương pháp giải:

+ Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.


+ Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Do đó khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến gương phẳng cũng là 1m.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com