Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

2 năm 5 tháng + 13 năm 7 tháng = ….?

Câu 302290: 2 năm 5 tháng + 13 năm 7 tháng = ….?

A. 15 năm 11 tháng              

B. 11 năm 2 tháng                  

C. 15 năm 2 tháng                

D. 16 năm

Câu hỏi : 302290

Phương pháp giải:

Ta cộng, trừ các đơn vị cùng loại với nhau chẳng hạn như: Năm với năm với năm, tháng với tháng… Nếu số đo thời gian lớn hơn đơn vị quy ước thì đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.


Ta cũng có thể đặt tính và làm như sau:


+ Đặt tính sao cho các đơn vị cùng loại thẳng cột với nhau.


+ Cộng trừ  như cộng trừ các số tự nhiên theo từng loại đơn vị và giữ nguyên tên đơn vị ở từng cột.


+ Trong trường hợp số đo thời gian lớn hơn đơn vị quy ước thì đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:


  2 năm 5 tháng + 13 năm 7 tháng = 15 năm 12 tháng (12 tháng = 1 năm)

         = 16 năm.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com