`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào dưới đây không là ý nghĩa của cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968?

Câu 311648: Ý nào dưới đây không là ý nghĩa của cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968?

A. Làm lung lay ý chỉ xâm lược của Mĩ.              

B.  Mĩ tuyên bố "phi Mĩ hóa” chiến tranh.

C. Chấm dứt phá hoại Miền Bắc.                

D.  Ký hiệp định Pari.

Câu hỏi : 311648

Phương pháp giải:

sgk trang 177, suy luân.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các đáp án A, B, C: là ý nghĩa của cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968.

  - Đáp án D: Hiệp định Pari được kí kết năm 1973, sau khi ta giành thắng lợi trong trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972). Chiến thắng Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Pari.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com