Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong hiệp định Giơnevơ (1954), quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương được Pháp và các nước tham dự Hội nghị Công nhận gồm:

 

Câu 312833: Trong hiệp định Giơnevơ (1954), quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương được Pháp và các nước tham dự Hội nghị Công nhận gồm:


 

A. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

B. Độc lập, tự do, chủ quyền và mưu cầu hạnh phúc.

C. Độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

D. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và phát triển.

Câu hỏi : 312833

Phương pháp giải:

sgk trang 154.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong Hiệp định Giơnevơ (1954), các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com