Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được một hiệp định Quốc tế công nhận đầy đủ là

 

 

Câu 312871: Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được một hiệp định Quốc tế công nhận đầy đủ là


 


 

A.  Hiệp định I-an-ta (1945)        

B. Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954).

C.  Hiệp định Pari (1973)         

D.  Hiệp định Sơ bộ (1946).

Câu hỏi : 312871

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Hiêp định Sơ bộ được kí kết (6-3-1946), Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

  Hiệp định Giơnevơ, các quốc gia tham dự Hội nghị công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com