Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hấp thụ hết V lít khí Cl2 (đktc) vào 600 ml dung dịch NaOH 0,6M (ở nhiệt độ thường) thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của V là

Câu 318004: Hấp thụ hết V lít khí Cl2 (đktc) vào 600 ml dung dịch NaOH 0,6M (ở nhiệt độ thường) thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của V là

A. 5,376.

B. 2,688.

C. 4,032.

D. 1,344.

Câu hỏi : 318004

Phương pháp giải:

PTHH: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.


Do sau phản ứng thu được 3 chất tan nên suy ra dung dịch sau phản ứng gồm NaCl, NaClO và NaOH dư.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNaOH = 0,6.0,6 = 0,36 mol.

  Do sau phản ứng thu được 3 chất tan nên suy ra dung dịch sau phản ứng gồm NaCl, NaClO và NaOH dư.

  PTHH: Cl2 + 2NaOH     →    NaCl + NaClO + H2O

               x           2xdư: 0,36-2x   x            x

  Do 3 chất tan trong Y có nồng độ mol bẳng sau nên suy ra số mol của chúng bằng nhau:

  ⟹ nNaCl = nNaClO = nNaOH dư ⟹ x = x = 0,36 - 2x ⟹ x = 0,12 mol

  ⟹ nCl2 = x = 0,12 mol ⟹ VCl2 = 0,12.22,4 = 2,688 lít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com