`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổ chức nào dưới đây giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

Câu 319560:

Tổ chức nào dưới đây giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

A. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam              

B. Việt Nam độc lập đồng minh

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam                  

D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

Câu hỏi : 319560

Phương pháp giải:

Liên hệ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành lập năm 1977 có:

  - Nhiệm vụ: Đoàn kết rộng rãi toàn dân … xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  - Vai trò: Thực hiện nhất quán chính sách Đại đoàn kết dân tộc.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com