Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục khí clo vào lượng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường sản phẩm là

Câu 322393: Sục khí clo vào lượng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường sản phẩm là

A. NaCl, NaClO2.

B. NaCl, NaClO3.

C. NaCl, NaClO.

D. chỉ có NaCl.

Câu hỏi : 322393

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của clo để viết phương trình.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng hóa học khi dẫn khí clo vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường:

  Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

  Vậy sản phẩm thu được có NaCl, NaClO.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com