Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 342583: Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 37,0.

B. 13,5.

C. 43,0.

D. 40,5.

Câu hỏi : 342583

Phương pháp giải:

*Xét phản ứng đốt cháy hỗn hợp ancol T:


Do X, Y no, mạch hở nên các ancol cũng no, mạch hở ⟹ nT = nH2O - nCO2


⟹ Số nguyên tử C = nCO2 : nT = ?


⟹ Các ancol có trong T


*Xét phản ứng thủy phân X, Y trong NaOH:


Đặt ẩn là số mol của mỗi ancol. Dựa vào tổng số mol của ancol và số mol NaOH giải tìm được số mol của mỗi ancol.


Ta có: Este X, Y + NaOH vừa đủ → Muối + Ancol


BTKL: mX, Y + mNaOH = m muối + m ancol


Thay số tính được khối lượng của muối thu được.

 • Đáp án : C
  (25) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *Xét phản ứng đốt cháy hỗn hợp ancol T:

  nCO2 = 16,128 : 22,4 = 0,72 mol; nH2O = 19,44 : 18 = 1,08 mol

  Do X, Y no, mạch hở nên các ancol cũng no, mạch hở ⟹ nT = nH2O - nCO2 = 1,08 - 0,72 = 0,36 mol

  ⟹ Số nguyên tử C = nCO2 : nT = 0,72 : 0,36 = 2

  ⟹ T gồm C2H5OH và C2H4(OH)2

  *Xét phản ứng thủy phân X, Y trong NaOH:

  Đặt: nC2H5OH = x ⟹ nX = x (mol);

         nC2H4(OH)2 = y (mol) ⟹ nY = y (mol)

  Ta có hệ phương trình: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}{n_T} = x + y = 0,36\\{n_{NaOH}} = x + 2y = 0,56\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,16\\y = 0,2\end{array} \right.\)

  Ta có: Este X, Y + NaOH vừa đủ → Muối + Ancol

  BTKL: mX, Y + mNaOH = m muối + m ancol ⟹ 40,48 + 0,56.40 = a + 0,16.46 + 0,2.62

  ⟹ a = 43,12 gam gần nhất với 43 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com