`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sản xuất công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ chưa tương xứng với tiềm năng chủ yếu do

Câu 346886: Sản xuất công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ chưa tương xứng với tiềm năng chủ yếu do

A. hậu quả của chiến tranh.

B. cơ sở hạ tầng yếu kém.

C. thiên tai xảy ra nhiều.

D. thiểu tài nguyên thiên nhiên.

Câu hỏi : 346886
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sản xuất công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ chưa tương xứng với tiềm năng chủ yếu cơ sở hạ tầng yếu kém. Đặc biệt là nhu cầu năng lượng cho sản xuất công nghiệp còn thiếu, giao thông vận tải chưa được đầu tư hiện đại…

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com