Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \(O\) là tâm của hình vuông \(ABCD.\) Vectơ nào trong các vectơ dưới đây bằng \(\overrightarrow {CA} \)?

Câu 347914: Gọi \(O\) là tâm của hình vuông \(ABCD.\) Vectơ nào trong các vectơ dưới đây bằng \(\overrightarrow {CA} \)?

A. \(\overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {AB} \)

B. \( - \overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC} \)        

C. \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA} \)

D. \(\overrightarrow {DC}  - \overrightarrow {CB} \)

Câu hỏi : 347914

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng vectơ.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có : \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow {CA} \)

  Chọn  C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com