Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoàn thành dãy phép tính sau:

Các số cần điền theo thứ tự là: 

Câu 348672: Hoàn thành dãy phép tính sau:Các số cần điền theo thứ tự là: 

A. \(216;232;227;247\)

B. \(215;232;227;247\)

C. \(216;233;227;247\)

D. \(217;233;227;247\)

Câu hỏi : 348672

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, rồi thực hiện phép tính cộng và trừ hai số tự nhiên theo chỉ dẫn của mũi tên. Xuất phát là \(206 + 10\) kết quả được bao nhiêu ta điền vào ô còn trống đầu tiên, cứ thế cứ thế, ta thực hiện các phép tính tiếp theo theo chỉ dẫn.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các phép tính :

  \(206 + 10 = 216\\216 + 17 = 233\\233 - 6 = 227\\227 + 20 = 247\)

  Dãy hoàn chỉnh :

  Vậy các số cần điền theo thứ tự là: 

  \(216;233;227;247\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com