`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {x + 2} \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Câu 350348: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {x + 2} \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\left( { - 2; + \infty } \right)\)

B. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đạt cực đại tại \(x =  - 2\)

C. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đạt cực tiểu tại \(x = 1\)

D. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên \(\left( { - 2;1} \right)\)

Câu hỏi : 350348
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com